เที่ยวสวนพฤษศาสตร์

ส.ค. - 13
2018

เที่ยวสวนพฤษศาสตร์

สวนพฤษศาสตร์  เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมายแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของสวนแห่งนี้คือ สวนกล้วยไม้แห่งชาติ(National Orchid Garden) เป็นทั้งสถานที่เรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ

1.สวนกล้วยไม้แห่งชาติ(National Orchid Garden) เป็นโซนที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุด ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของสวนพฤษศาสตร์ ภายในยังแบ่งออกเป็นโซนย่อยๆอีกหลายโซน มีการจัดแสดงกล้วยไม้ มากกว่า 60,000 ต้น จากกว่า 1,000 สายพันธ์ ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นสวนที่ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงาม ผู้ชื่นชอบกล้วยไม้ไม่ควรเป็นพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะ


ทางเดินใต้อุโมงค์ดอกกล้วยไม้


ต้นกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามภายในสวน

2.ศาลาแบนแสตน(Bandstand) เป็นศาล 8 เหลี่ยมตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของสวน บนเนินกลางสนามหญ้าอย่างโดดเด่น เป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของสวนพฤษศาสตร์สิงคโปร์ มีความโดดเด่นและสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมจนกลายเป็นจุดถ่ายรูป pre wedding ที่เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์เลย


ศาลาแบนแสตน

3.สวนวิวัฒนาการ(Evolution Garden) เป็นสวนที่ออกแบบเป็นป่าดึกดำบรรพอย่างกับในหนังเรื่อง Jurassic Park ที่จัดแสดงต้นไม้สายพันธ์โบราณต่างๆเอาไว้มากมาย มีการจัดแสดงด้วยการจำลองสวนหิน และภูเขาไฟ ต้นไม้ในโซนนี้เช่น ปรง และเฟิร์นต่างๆ